GASA Company

One way to different destinations

Azerbaycan tarihi

azerbaijan flag

Azerbaycan veya resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke.Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti veya Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Doğu Kafkasya'da yerleşmiş ve yüzölçümü 147.629 km2 olan, Müslüman ve Türk toplumlarında kurulan ilk laik ve demokratik devlet olmuştur. Azerbaycan, üniter bir anayasal cumhuriyettir. Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un etkin üyesidir. 158 ülkeyle diplomatik ilişkisi ve 38 uluslararası kuruluşa üyeliği vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nda resmî dini Islamır. Diğer Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan, sosyal ve ekonomik gelişme ile okuryazarlık oranında yüksek seviyelere ulaşmıştır. İşsizlik ve intihar oranları da düşüktür.

Ülkenin başkenti Bakü’dür.

Resmi dil Azerbaycancadır. Halk arasında konuşulan yerel diller de vardır.

Para birimi olarak Manat kullanılmaktadır.

İSTİKLÂL MARŞI
Azerbaycan! Azerbaycan!
Ey, kahraman evladın şanlı vatanı!
Senin için can vermeye hepimiz hazırız!
Senin için kan dökmeye hepimiz kâdiriz!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Binlerce can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu!
Kanunundan geçen asker,
Herkes (gibi) bir kahraman oldu!
Sen olasın gülistan,
Sana her an can kurban!
Sana binbir sevgi,
Sinemde tutmuş mekân!
Namusunu korumaya,
Bayrağını yükseltmeye,
Namusunu korumaya,
Bütün gençler hazırdır!
Şanlı vatan! Şanlı vatan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Sözleri: Ahmed Cevad
Bestesi: Üzeyir Hacıbeyov

İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı

Haydar Aliyev

Ulu Önder Haydar Aliyev

Mihriban Aliyeva

Azerbaycan Baş Hanımı

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.