GASA Company

One way to different destinations

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

3 min read
GASA Compaany

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru tarihi : 04 Ağustos -14 Ağustos 2020

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması :

31 Ağustos -4 Eylül 2020

  • LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI için TIKLAYINIZ.

Tezli yüksek lisans programları için yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde başarı notu;
a. Lisans not ortalamasının %50 si
b. Bilim sınavı notunun %50 si dikkate alınarak hesaplanır.
* Başarı notu 60 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.
* Başvuran adayların lisans ya da yüksek lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde en az “2.50” veya eşdeğer nota sahip olmak zorundadır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1. Diploma veya mezuniyet belgesi (Onaylı tercüme edilmiş)
2. Not döküm belgesi (Onaylı tercüme edilmiş)
3. Türkçe yeterlik belgesi (En az C1 seviyesinde puan almış olmadır.)
4. Pasaport (Ön yüz fotokopisi onaylı örneği )
5. En az iki tane referans mektubu
6. Doktora programlarına başvuran adaylar için başvuru esnasında ALES’ten en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer bir sınav (GMAT, GRE) puanına sahip olması gerekir.
7. Doktora programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında, YDS/YÖKDİL’e veya Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası yabancı dil sınavlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik vs.) en az 55 veya eşdeğer bir puan almak kaydıyla ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenen asgari şartlara sahip olması gerekir.
8. Diploma Tanınma veya Diploma Denklik Belgesi (Yükseköğretim Kurulundan alınacaktır.)

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1. Yabancı uyruklu öğrenci başvuru formu (Enstitümüzden temin edilecek)
2. Diploma veya mezuniyet belgesi (Onaylı ve tercüme edilmiş)
3. Not döküm belgesi (Onaylı ve tercüme edilmiş)
4. Pasaport (Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği)
5. Türkçe yeterlik belgesi (Aday, en az C1 seviyesinde puan almış olmadır.)
6. En az iki tane referans mektubu
7. Doktora programlarına başvuran adaylar için başvuru esnasında ALES’ten en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer bir sınav (GMAT, GRE) puanına sahip olması gerekir.
8. Doktora programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında, YDS/YÖKDİL’e veya Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası yabancı dil sınavlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik vs.) en az 55 veya eşdeğer bir puan almak kaydıyla ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenen asgari şartlara sahip olması gerekir.
9. Diploma Tanınma veya Diploma Denklik Belgesi (Yükseköğretim Kurulundan alınacaktır.)

About Author

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.