GASA Company

One way to different destinations

gasacompany samsun üniversitesi

Samsun Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru tarihi : 

07 Eylül -11 Eylül 2020 (Tezli) 

04 Ağustos -10 Ağustos 2020 (Tezsiz)

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması :

21 Eylül - 24 Eylül 2020 (Tezli) 

12 Ağustos -17 Ağustos 2020 (Tezsiz)

  • LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURU KOŞULLARI TIKLAYINIZ.

Yabancı Uyruklu Başvuru Koşulları
a. Yüksek lisans programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaylar; yurt içi veya YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.
b. Yabancı uyruklu adaylar, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış oldukları tüm derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı ve onaylı tercümesini ibraz etmelidir.
c. Yabancı uyruklu adaylardan, eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuru sırasında üniversitelerin yapmış olduğu Türkçe sınavından almış oldukları en az (C1) seviyesinde puanı belgelemeleri gerekmektedir.
d. Türkçe eğitim veren bir yüksek öğretim programından mezun olanlardan Türkçe dil belgesi talep edilmeyecektir.

Ortak Hükümler
a. Başvuruya esas teşkil eden lisans programları tablolarında yer alan alanlar dışındaki programlardan mezun olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
b. Başvurduğu programa veya programlardan herhangi birine yerleştirilen adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybederler.
c. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru yapamaz.
d. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede; adayın lisans mezuniyet notu 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Transkript belgesinde adayın mezuniyet notu 100’lük sisteme göre belirtilmemiş ise YÖK’ündönüşüm tablosu kullanılır.
e. Transkript belgelerinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalamasının (GANO) birlikte bulunduğu durumlarda 100’lük not ortalaması dikkate alınır.
f. Lisans veya yüksek lisans diploması yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.
g. Başvuru sonuçları asıl ve yedek şeklinde ilan edilir. Kontenjanlar en yüksek genel başarı notuna sahip adaylardan başlanarak oluşturulur.
h. Başvuru sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Lisanaüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Başvuru Koşulları
a. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz.
b. En az 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilir.
c. Tezsiz yüksek lisans programlardan kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmaz.

About Author

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.