GASA Company

One way to different destinations

GASA Company Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru tarihi : 

04 Haziran-16 Haziran 2020 (Fen Bilimleri) 

22 Haziran-05 Temmuz 2020 (Sosyal Bilimleri)

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması :

15-16 Eylül 2020

Sonuçların Açıklanması (sistem üzerinden) :

18 Ağustos 2020

 

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü için TIKLAYINIZ.
  • Fen Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru Formu (Enstitünün internet sayfasından temin edilecektir),
2. Üniversitelerden alınmış diploma ya da mezuniyet belgesinin (yüksek lisans programları için lisans diploması ya da mezuniyet belgesi; doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgeleri) hem aslının hem de Türkçe tercümesinin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya Eğitim Müşavirliği’nden onaylı ya da T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylanmış birer örneği),
3. Not döküm (Transkript) belgesinin aslı ve Türkçe tercümesinin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya Eğitim Müşavirliği’nden onaylı veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylanmış örnekleri (lisans/yüksek lisans),
4. Kimlik belgesi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının onaylı Türkçe tercümesi),
5. İlgili Enstitünün internet sayfasında yer alan Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup) (Türkçe veya İngilizce),
6. İlgili Enstitünün internet sayfasında yer alan özgeçmiş formu (Türkçe veya İngilizce),
7. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf,
8. TÖMER’den son 3 (üç) yıl içerisinde alınmış C1 veya 65/100 düzeyinde Türkçe yeterliği gösterir belge (varsa),
(a) Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumunun Türkçe programından mezun olan Yabancı Uyruklu adaylar için Türkçe Dil şartı aranmaz.
(b) Program dili Türkçe olan bölümlere yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
9. Başvuruda bulunan aday dil yeterliğini gösteren belgeye sahip değilse, kesin kayıt tarihinden itibaren 2 (iki) yarıyıl içinde dil yeterliği şartının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Belirtilen süre sonunda dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı silinir.
10. Aday dil yeterliği şartını sağlayana kadar kaydolduğu programdan ders alamaz.
11. Lisansüstü programlara başvuran adayların genel not ortalaması yüksek lisans programları için 2.50/4.00, doktora programları için 2.75/4.00 veya Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki karşılıkları belgesindeki dengi olmalıdır.

About Author

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.