GASA Company

One way to different destinations

GASA Company

Gebze Teknik Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru tarihi : 27.05.2020 - 26.06.2020

Sonuç İlanı : 06.07.2020

 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Gebze Teknik Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı lisansüstü öğrenci başvuruları elektronik ortamda yapılacak olup; aşağıda belirtilen belgelerin taratılarak başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.
1-) Elektronik ortamda eksiksiz doldurulmuş öğrencinin gireceği programı belirtir başvuru formu,
2-) Ayrıntılı Özgeçmiş,
3-)Bir adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş),
4-) ALES veya eşdeğerliği kabul edilen GRE, GMAT sonuç belgesi
5-) Mezun veya mezuniyet aşamasında olan adaylardan;
 Yüksek lisans başvurusu için lisans not döküm belgesi ve diploma,
 Doktora başvurusu için lisans ve tezli yüksek lisans not döküm belgeleri ve diplomaları,
 Mezuniyet aşamasındaki (kesin kayıt tarihine kadar mezun olacak) öğrenciler için not döküm belgesi,
 Kesin kayıt esnasında mezuniyet belgesi aranacak olup, mezuniyet belgesi olmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
6-) Doktora programına başvuracak adaylar için YDS/YÖKDİL/KPDS/TOEFL iBT sonuç belgesi.
7-) Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar için varsa YDS/YÖKDİL/KPDS/TOEFL iBT/ GTÜ İngilizce Yet erlik Sınavı sonuç belgesi (Dil belgesi yoksa GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına başvuru yapılmalı),
😎 Yurt dışı üniversite mezunları, mezuniyet diplomalarının uygun olduğuna dair belgeleri YÖK'den almış olması gerekir.

YURTDIŞI ÖĞRENCİ ŞARTLARI
Enstitümüz Anabilim Dallarında öğrenim görmek isteyen yurtdışı öğrenciler, 2020 -2021 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılı müracaat şartları dikkate alınarak, aşağıda belirtilen esaslara göre şartlı kabul edilebilir. Yurt dışı öğrencilerin mezuniyet diplomalarının uygun olduğuna
dair belgelerin YÖK'den alınmış olması gerekir. ALES puanının yanısıra, öğre tim dili Türkçe veya %30 İngilizce olan programlara kabul için TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında en az C1 derecesine sahip olması gerekir.
 Öğrenciler, http://www.gtu.edu.tr/kategori/1885/0/display.aspx?languageId=1 web bağlantısındaki başvuru formu doldurularak, e-mail ve posta yoluyla son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne başvurulabilir.

Yabancı öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları, beyan ettikleri belgeler üzerinden ilgili Program Yürütme Kurulu ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Yabancı öğrenciler için mülakat gerekmemekle birlikte, Program Yürütme Kurulu/Koordinatörü isterse, elektronik ortamda istediği bir aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Enstitü Yönetim Kurulu, değerlendirmeleri dikkate alarak başarılı bulduğu öğrencileri şartlı kabul eder ve öğrencilere Kabul Mekt ubu verilir.  ALES, dil belgeleri veya eşdeğeri belgeleri eksik olan öğrenciler şartlı olarak kabul edilebilir. Bu öğrenciler, ilgili yarıyıldaki başvuruda aranan koşullara göre eksik belgelerini, Enstitü tarafından belirlenen tarihte veya son kayıt tarihi ne kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir. Aksi takdirde programa kabulleri iptal edilir.  Yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilerin katkı payları kayıtlar başlamadan önce ilan
edilir.  Elektronik başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda, adayın başvurusu iptal edilir ve programa kabul edilmiş olması durumunda yerine yedek aday çağrılır.

Yabancı ülke Yükseköğretim Kurumlarında alınmış diplomalar için Enstitüler tarafından YÖK’e öğrencinin mezun olduğu üniversitesinin uygunluğu sorulur. YÖK’ün uygun görmesini takip eden ilk yarıyılda başvuru işleme konur.

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan üniversite uygunluğu belgesiyle kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olabilmesi için denklik belgesini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından almaları esastır.

About Author

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.