GASA Company

One way to different destinations

GASA Company

Marmara Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru tarihi : 23.08.2020 - 04.09.2020

Sonuç İlanı : 14.09.2020

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Uyruklu adayların, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için katkı payı ücretleri; Yıllık  Tezli Yüksek Lisans programları 5.000 TL, Doktora programları için 6.000 TL dir. Mavi kart sahibi  olduğunu  belgelemeyenler de bu ücreti ödeyeceklerdir.

  1. MER belgesi. (Yabancı uyruklu adaylar için, zorunlu) en az B2 Seviyesinde  Türkçe programlar için zorunlu) (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)
  2. Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için); Okul tanıma belgesi, Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir.

a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri Lisansüstü çerçeve yönetmeliğin ilgili maddesine göre yapılır.

b)Tezsiz Yüksek Lisans ve Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.

Yabancı Dil Belgesi  (Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir, eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)  Doktora ve Yabancı dilde eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 60 puan, Türkçe eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 40 puan ) (YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS  veya  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur)   Arap  Dili ve Belagatı Doktora programında Arapça Dil Belgesi geçersizdir.  Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

Fen Bilimler Enstitüsü

Yabancı uyruklu başvurularda ALES puanı aranmaz.

II. Öğretim TEZSİZ Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim (UZEM) Programlarına Başvuru Koşulları

  • ALES puanı aranmaz.
  • Yabancı dil puanı aranmaz.
  • Değerlendirme sadece transkript not ortalamasına göre yapılır.

YÖKDİL/YDS/e-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavdan geçerlilik süreleri içinde ise eşdeğerliklerinden en az 60 olmalıdır. YÖKDİL, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'dir.

 

About Author

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.