GASA Company

One way to different destinations

GASA Company kırklareli üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru tarihi : 31 Ağustos-10 Eylül 2020 

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması :

18-20 Eylül 2020

Yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Başvuru Takvimi’nde yer alan süreler içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen başvurur.

* Yabancı uyruklu öğrenci olarak başvuru yapabilmeleri için adayların;

1) Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet notu ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
2) Türkçe dil yeterliliğinin, Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 düzeyinde olması gerekir. Ancak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuruları uygun bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayanların Üniversite bünyesindeki TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 81 (Avrupa Dil Portfolyosu C1) puan alması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile söz konusu TÖMER’de Türkçe hazırlık kursuna alınarak 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe hazırlık kursunda başarılı olan ve Türkçe Dil Yeterlik belgesini ibraz eden öğrenciler kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ders almaya başlayabilirler.
3) Doktora programı için, Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları YDS veya YÖKDİL (Sosyal Bilimler Alanı)’den 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana muadil bir puan almış olunması gerekir. Lisans ya da yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlayanlar Türkçe dil yeterliği şartından muaf tutulur.
Başvurular, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca mezuniyet not ortalamaları esas alınarak değerlendirilir. Adaylar için ayrıca bir sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı başvuru yapan adaylarla elektronik ortamda karşılıklı bir görüşme talep edebilir.

* Yabancı uyruklu öğrenciler, her yıl Cumhurbaşkanı kararına istinaden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’de burslu olarak öğrenim görmek üzere YÖK tarafından yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücreti ödemekle yükümlü değildir.
* Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Başvuru ve Kesin Kayıt için Gerekli Evraklar:

a) Yabancı Uyruklu Başvuru Formu
b) Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiş),
c) Transkript veya Diploma Eki (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiş),
d) Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini Yurt Dışında tamamlayanların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları “Diploma Denklik Belgesi”,

e) Pasaport (başvuruda) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta),
f) Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa).
*Belgelerin aslının ibrazı gerekli olup, fotokopileri enstitü tarafından “aslı görülmüştür” kaşesi vurularak asılları geri verilecektir

About Author

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.