GASA Company

One way to different destinations

GASA Company trakya üniversitesi

Trakya Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru tarihi : 29 Haziran-9 Temmuz 2020 (Tezsiz)

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması :

13-17 Temmuz 2020

 

 

Sadece Online Başvuru Yapılabilecek

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları:

 

  • İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim),
  • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları   Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim),
  • Eğitim  Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim),

programlarına sadece http://tuzemportal.trakya.edu.tr/basvuru adresinden başvuru yapabilirler. Tezsiz Yüksek lisans programlarına şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul  edilmeyecektir.

Adaylar, en fazla bir tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir. Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapamazlar.

 

(1)     Başvuru formu (https://sobe.trakya.edu.tr adresinden ulaşılabilinir.)

(2)     Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni.

(3)     Not belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluğu/Büyükelçiliği veya Noter (Türkiye’deki) onaylı Türkçe’ye çevrilmiş metni.

(4)     Türkçe Yeterlik Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez. Türkçe yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler bir yıl Türkçe Dil Hazırlık Eğitimi alacaklardır.

(5)     Pasaport Fotokopisi (Onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

(6)     Fotoğraf (2 adet) (Vesikalık)

 

NOT: Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.)

About Author

0Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.